Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Kulsbjerg Skole

Alle børn skal lære mere og trives bedre i en sund og varieret skoledag

Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever


 

 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2016:  ?
 • Samlet elevtal pr. 14-02-2017:  861 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 19,6 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 18,8 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,1 elever pr. klasse

 •  

Karaktergennemsnit

 •  

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal medarbejdere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:
 

 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 14-02-2017:  32
 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  ?
 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  ?


 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale